Speciaal transport. De naam geeft al aan dat daar iets bijzonders aan de hand is. Het vraagt bijzondere kwaliteiten, het is een specialiteit. Waarom? Omdat speciaal transport veel meer inhoudt dan het vervoeren van meestal grote en zware objecten met een kostbaar wagenpark.

Want niet alleen het gewicht speelt een rol. Belangrijk zijn ook de afmetingen van het te transporteren object en natuurlijk de afstand. Elk transport is weer anders. Remmers heeft een jarenlange ervaring in het vervoeren van de meest uiteenlopende objecten over kleine en grote afstanden en daarom weten we ook zo goed dat elk transport zijn eigen specifieke aandacht vraagt.

Ook moeten, voordat een speciaal transport op weg kan, de benodigde vergunningen worden aangevraagd. Remmers neemt ook dit werk voor u uit handen: voor alle transporten over alleĀ afstanden verzorgen wij de kontakten en vergunningen van o.a. de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Provinciale Waterstaat en Gemeentelijke overheden.

Uitgangspunt van ons is om een transport via wegvervoer te laten verlopen. Soms is dat echter niet mogelijk, maar dan ook weet Remmers raad: voor die onmogelijke transporten schakelen wij zonodig de scheepvaart in, want hoe dan ook: Remmers voert al uw opdrachten uit, zonder gedoe.